SOTO

Om mig

Namn: Hanna Holmberg-Soto
Födelseår : 1981
Kommun: Vanda
Kotipaikka : Vanda
Titel : Ledande socialarbetare,pol.mag.

Jag jobbar som ledande socialarbetare och är pol.mag. från Helsingfors universitet. Jag har jobbat på barnskyddet i 15 år och har i praktiken sett, vilka följderna och kostnaderna är, då barn saknar rätt till trygghet och skydd. Jag vill arbeta för att alla barn har en rättvis chans i livet, och att familjer får det stöd de behöver, enkelt och i rätt tid.

Jag är mamma till två härliga barn i lågstadieåldern och till vår familj hör också hundar och mycket fotboll. Inom min närmaste familj umgås vi på fem språk och därför vet jag dess rikedom, men också vikten av att få service och bli förstådd på sitt hemspråk.

På grund av coronakrisen och klimatförändringen behöver vi långsiktiga, miljövänliga och hållbara beslut för att öka på välmåendet i samhället och i barnens vardag och framtid. Jag tror att vi kan ha mycket nytta av de digitala lösningar som finns, samtidigt som sociala medier inte får vara en ny våld- och mobbningsplattform.