SOTO

Investoidaan lapsiin

Vaaliteemat

Maailman lapsiystävällisin maa

Kun päätöksenteko perustuu lapsen etuun, ovat lopputulokset asiassa kuin asiassa hyvin suunniteltuja ja pitkäaikaisia. Tavoitteeni on, että lapsemme saavat kasvaa turvallisessa lähiympäristössä, jossa me aikuiset kannamme vastuuta yhdessä. Lapsiperheille täytyy turvata oikea-aikaista tukea sisältäen laadukasta neuvolatoimintaa, varhaiskasvatusta ja koulutusta. Päiväkodeissa ja kouluissa tulee olla riittävästi turvallisia aikuisia kaikille lapsille. Henkilökunnan lisäksi mahtuisi vielä lisää vapaaehtoisia aikuisia, kuten isovanhempia. Yhdenkään lapsen ei tulisi kokea itsensä ulkopuoliseksi, yksinäiseksi tai joutua pelkäämään kiusaamista tai väkivaltaa.

Urheilu ja liikunta

Suomessa suurin osa aikuisista ovat paikallaan suurimman osan valveilla olosta ja kaksi kolmasosaa lapsista ja nuorista eivät liiku tarpeeksi. Fyysinen liikkumattomuus johtaa massiivisiin kustannuksiin ja kansanterveysongelmiin. Samalla tiedämme, että liikunta ja harrastustoiminta ehkäisevät sosiaalisia ongelmia ja edistävät osallisuutta ja hyvinvointia. Haluan tehdä töitä sen eteen, että kaikilla lapsilla on yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet, huolimatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Tarvitsemme riittävästi maksuttomia, paikallisia ja inspiroivia liikuntamahdollisuuksia, myös ulkona. Urheiluseuroilla on liikuntaharrastusten järjestämisessä keskeinen asema ja seurat tarvitsevat tukea, jotta he pystyvät tarjoamaan laadukasta mutta kohtuuhintaista toimintaa kaikille.

Hyvinvoivat asukkaat

Sosiaali- ja terveydenhuolto tulee kehittää, parantaa ja olla helposti kaikkien saatavilla, riippumatta sote-uudistuksesta. Asukkaille on turvattava heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito nyt, tulevan ylimenoajan ja myöhemmin uudella hyvinvointialueella. Tavoitteeni on, että meillä tulevaisuudessa on innovatiivisia ratkaisuja ja palvelumuotoja, jotka tehokkaasti huomioivat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.